Giới thiệuv
Dữ liệu mưav
Danh sách đo mưa
Bản đồ đo mưa
Quản lý tin nhắn
SMS Điều Hành
Liên hệ
Đăng xuất


BẢNG THỐNG KÊ TIN NHẮN - SÔNG CHU

Xuất ra Excel

Họ Tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Nội dung nhắn
Thời gian nhắn tin
v
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0711 1911 01511/08/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0711 1911 01911/08/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0711 1911 01911/08/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1311 1911 01711/08/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1910 0710 02211/08/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0711 1911 02611/08/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 0711 1911 05511/08/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0711 1911 02011/08/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0711 1711 00311/08/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1910 0711 02411/08/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0710 1910 00711/08/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0711 1911 01111/08/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0711 1911 04511/08/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0711 1911 00411/08/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1910 0711 01711/08/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 1910 0711 02011/08/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 11 13 11 2211/08/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0710 0711 066 11/08/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 0711 1311 06311/08/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1910 0711 02711/08/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1910 0711 05311/08/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1910 0711 01911/08/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1910 0711 01911/08/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1910 0711 02011/08/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1910 0711 05311/08/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1910 0711 04111/08/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1910 0711 07711/08/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1910 0711 02311/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1910 0711 02811/08/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1910 0711 02011/08/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0710 0711 03011/08/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0708 0709 03411/08/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0707 0708 00511/08/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0706 0707 01011/08/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0706 0707 01011/08/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0704 0705 00311/08/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0701 0702 00611/08/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1910 0711 01511/08/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 1910 0711 06011/08/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0111 0711 02511/08/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1910 0711 03211/08/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1910 0711 02111/08/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1910 0711 01711/08/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1910 0711 08011/08/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1910 0711 03111/08/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1910 0711 01111/08/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1910 0711 01511/08/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1910 0711 03011/08/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1910 0711 03911/08/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1910 0711 02011/08/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1710 0711 02611/08/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0710 0711 05011/08/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1910 0711 02611/08/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1910 0711 01611/08/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1910 0711 03111/08/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 10 07 11 27 11/08/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1910 0711 03511/08/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 10 07 11 2711/08/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1910 0711 03211/08/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1910 0711 03511/08/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1910 0711 02211/08/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1910 0711 2811/08/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1910 0711 02211/08/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1910 0711 02511/08/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1910 0711 01311/08/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1910 0711 02511/08/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1910 0711 02911/08/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1908 0708 02111/08/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1910 0711 04011/08/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1910 0711 01711/08/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1910 0711 04811/08/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1910 0711 06811/08/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1910 0711 02411/08/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1911 0712 06011/08/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1911 0712 07011/08/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1910 0711 07211/08/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1910 0711 02511/08/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1910 0711 09111/08/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1710 0711 06511/08/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_10_07_11_02511/08/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1910 0711 03711/08/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 0710 1910 01111/08/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2010 0711 01811/08/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1910 0711 1011/08/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1910 0711 02511/08/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1910 0711 02811/08/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 0710 1910 02810/08/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0710 1910 00910/08/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0710 1910 00310/08/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0710 1910 01010/08/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0709 1909 01510/08/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1908 0709 06509/08/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1908 0709 02109/08/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0708 0709 040 09/08/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0708 1908 01009/08/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1908 0709 02809/08/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0708 1908 01109/08/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0708 0709 03009/08/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC ,1908 0709 01009/08/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1908 0709 02809/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1908 0709 05109/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0708 1908 01609/08/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1908 0709 02809/08/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0708 0709 01209/08/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1908 0709 02509/08/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1908 0709 01409/08/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0708 1908 01309/08/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0109 0709 01609/08/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1908 0709 01009/08/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 1908 0709 01509/08/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1908 0709 01109/08/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1908 1909 01809/08/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0706 1906 00809/08/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1908 0709 02409/08/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0708 1908 01009/08/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1908 0709 01909/08/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1908 0709 04509/08/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1908 0709 01009/08/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1908 0709 02009/08/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1908 0709 00509/08/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1908 0709 02009/08/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1908 0709 02409/08/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1908 0709 01809/08/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 08 07 09 1909/08/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1908 0709 02209/08/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0708 0709 01409/08/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1908 0709 01609/08/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1908 0709 2409/08/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1908 0709 01209/08/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1908 0709 02509/08/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1908 0709 05709/08/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1908 0709 04109/08/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 19080709 01609/08/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 07081908 01409/08/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1908 0709 01209/08/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2008 0709 00709/08/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0708 0709 01509/08/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0708 0709 02509/08/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1908 0709 03109/08/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1908 0709 01309/08/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1908 0709 01509/08/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0708 1708 02009/08/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1908 0709 03509/08/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1908 0709 05009/08/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1908 0709 00809/08/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1908 0709 01909/08/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1908 0709 01109/08/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1908 0709 2009/08/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0708 1908 01608/08/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0708 1908 00608/08/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0708 1908 01108/08/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC0708 1908 2508/08/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0708 1908 01708/08/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0708 1908 00508/08/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1308 1908 01708/08/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0708 1908 01108/08/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0708 1908 00708/08/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1308 1908 01808/08/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0708 1908 01008/08/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0708 1908 02208/08/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0708 1908 01508/08/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1308 1908 01308/08/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0708 1908 0308/08/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0708 1908 00608/08/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0708 1908 00708/08/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0708 1908 01008/08/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0708 1908 02408/08/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0708 1908 02008/08/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0708 1908 01508/08/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1208 1708 01508/08/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0708 1708 01708/08/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_08_17_08_01508/08/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1907 0707 01008/08/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1906 0707 05408/08/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0707 1907 07208/08/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1907 0708 01508/08/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0108 0708 01508/08/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0707 1907 01808/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0707 1907 05208/08/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1907 0708 01208/08/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1907 0708 00508/08/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1907 0708 00608/08/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 2007 0708 01208/08/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0707 0708 015 08/08/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0707 0708 00908/08/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1907 0708 00508/08/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1905 0706 02908/08/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1907 0708 01408/08/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 19070708 00508/08/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1907 0708 0408/08/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1907 0708 00308/08/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0707 1907 00308/08/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1907 0707 00508/08/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1907 0708 00208/08/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0707 1907 00608/08/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1907 0708 508/08/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0707 1907 06407/08/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0707 1907 01307/08/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0707 1907 03707/08/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0707 1907 03107/08/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0707 1907 00407/08/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 07071907 00807/08/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0707 1907 06107/08/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 0707 1907 02107/08/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0707 1907 00507/08/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0707 1907 02407/08/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0707 1907 06007/08/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0707 1907 01507/08/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0707 1307 00907/08/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0707 1307 01307/08/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0707 1307 02307/08/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1906 0707 00507/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1906 0707 01307/08/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 1906 0707 01007/08/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0706 0707 01007/08/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1906 0707 02507/08/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1906 0707 02007/08/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 08 06 08 07 2307/08/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1906 0707 01207/08/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1906 0707 04807/08/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1906 0707 02007/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1905 0706 06306/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1921 0722 00606/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0715 1915 00406/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1914 0715 00906/08/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0714 1914 02006/08/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0706 1706 04206/08/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0706 1906 01306/08/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0706 1906 01006/08/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1906 0706 00306/08/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1905 0706 08406/08/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1905 0706 08406/08/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1905 0706 07506/08/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1905 0706 03406/08/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1905 0706 00706/08/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0106 0706 10006/08/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1905 0706 00506/08/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 1905 0706 02406/08/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1905 0705 07006/08/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1905 0706 02206/08/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 2205 0706 02506/08/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1905 0706 07706/08/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1905 0706 10006/08/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1905 0706 10006/08/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1905 0706 04506/08/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1905 0706 09806/08/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0705 0706 05106/08/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1906 0707 02506/08/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1905 0706 11706/08/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 05 07 06 2106/08/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1905 0706 02006/08/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1905 0706 02506/08/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1905 0706 1406/08/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1905 0706 02506/08/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1905 0706 01906/08/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1905 0706 02506/08/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1905 0706 00606/08/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1905 0706 02006/08/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1905 0706 03106/08/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1905 0706 03506/08/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1905 0706 03106/08/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1905 0706 06806/08/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1905 0706 03106/08/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1905 0706 02706/08/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1905 0706 04606/08/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1905 0706 01506/08/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1906 0707 01006/08/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1905 0706 00506/08/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0007 0307 01006/08/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0705 0706 02506/08/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1905 0706 01006/08/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1905 0705 01206/08/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_05_07_06_03006/08/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1905 0706 02906/08/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1905 0707 1506/08/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1905 0706 01506/08/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1905 0706 01206/08/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1905 0706 02506/08/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1905 0706 05506/08/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1905 0706 01306/08/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1905 0706 04806/08/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1905 0706 04106/08/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 0705 1905 01905/08/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0704 0705 02505/08/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1904 0705 03105/08/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1904 0705 01005/08/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1904 0705 01405/08/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0701 0702 01502/08/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1901 0702 00302/08/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0701 1901 00202/08/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1901 0702 0902/08/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0102 0702 00902/08/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0701 0702 00702/08/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0701 0702 01202/08/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1902 0702 00802/08/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1901 0702 00802/08/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1901 0702 02002/08/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1901 0702 02002/08/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0701 0702 00702/08/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1901 0702 01202/08/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 2301 0702 076 02/08/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1901 0702 00902/08/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0701 1901 00501/08/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0701 1901 00201/08/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0701 1901 02001/08/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 1931 0701 01401/08/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1931 0701 05201/08/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0731 0701 06401/08/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1931 0701 01201/08/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0731 0701 00501/08/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0731 1931 01301/08/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1931 0701 1501/08/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0731 1931 02031/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0731 1931 00931/07/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1331 1931 04331/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0731 1931 02731/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0731 1931 0731/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0731 1931 01231/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0731 1931 01731/07/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0731 1931 03531/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1930 0731 00531/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1930 0731 01531/07/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1930 0731 01631/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1930 0731 01231/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 30 07 31 3831/07/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1930 0731 07231/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1930 0731 0431/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1930 0731 00431/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1930 0731 00731/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1930 0731 00231/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1930 0731 00731/07/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1929 0730 03130/07/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0729 0730 02830/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC¿Aw%_ òfùFGE_30/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1929 0730 02530/07/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1929 0730 03130/07/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1929 0730 02330/07/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1929 0730 05030/07/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1929 0730 02030/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1929 0730 03530/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1929 0730 01830/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0722 0723 00328/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0721 0722 06528/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0720 0721 01628/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0719 0720 00428/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0714 0715 00328/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0713 0714 04528/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0712 0713 01628/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0711 0712 02328/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0709 0710 00728/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0708 0709 00828/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0707 0708 00328/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0607 0707 00828/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0721 1921 02023/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 22 07 23 1423/07/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0723 0724 03622/07/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0721 0722 010 22/07/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1921 0722 03522/07/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0721 0722 06822/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0721 0722 08522/07/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1021 0722 04822/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0719 0720 00522/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1921 0722 01022/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0721 1921 01822/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1921 0722 02122/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0122 0722 02822/07/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1921 0722 01122/07/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1921 0722 00522/07/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1920 0721 02022/07/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 0721 1921 00922/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1921 0722 01822/07/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1921 0722 00522/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1921 0722 01422/07/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1921 0722 00722/07/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 2921 0722 01022/07/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0721 1921 00522/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1921 0722 00522/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1921 0722 02822/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0721 1921 01422/07/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC1921 0722 01122/07/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1921 0722 00922/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1921 0722 01122/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1921 0721 01322/07/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1921 0722 00622/07/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1921 0722 00622/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0721 0722 03022/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1922 0723 01122/07/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0721 0722 03822/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1921 0722 01422/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 21 07 22 5922/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1721 0722 00522/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1921 0722 01522/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1921 0722 1622/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1921 0722 01222/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1921 0722 00422/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1921 0722 01422/07/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1921 0722 05822/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1921 0722 00522/07/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0721 0722 05022/07/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1921 0722 02522/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1921 0722 02122/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1921 0722 01322/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2021 0622 01022/07/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1921 0722 06022/07/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1921 0722 05022/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0721 0722 01822/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1921 0722 05522/07/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1921 0722 02722/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1921 0722 01022/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_21_07_22_0522/07/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1921 0722 04222/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1921 0722 05022/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0721 1721 03622/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1921 0722 2522/07/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 0721 1921 03621/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0721 1921 02921/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1321 1921 01921/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0721 1921 05021/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0721 1921 00521/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0721 1921 01521/07/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0721 1921 08021/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0721 1921 00921/07/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0721 1921 04521/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0721 1921 01421/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0721 1921 01021/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0721 1921 01421/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0721 1921 00821/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 0721 1721 2521/07/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1920 0721 01021/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0720 1920 02021/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1920 0721 02821/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1920 0721 03521/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0721 1321 01821/07/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0720 0721 03521/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0121 0721 00621/07/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1920 0721 02621/07/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0720 0721 03121/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1920 0721 01221/07/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1920 0721 02021/07/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 1920 0721 03821/07/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1920 0721 01521/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1920 0721 01621/07/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1920 0721 02221/07/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1920 0721 03021/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1920 0721 01921/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0720 1920 02821/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1920 0721 02221/07/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0720 0721 023 21/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1920 0721 01721/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1920 0721 00521/07/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1920 0721 01021/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1920 0721 03221/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 20 07 21 2621/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1920 0721 02021/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0720 1920 01221/07/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1920 0721 01921/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1720 0721 01121/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1920 0721 03821/07/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1920 0721 02821/07/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 2007 2107 03021/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1920 0721 2121/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1920 0721 01621/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1920 0721 03421/07/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1920 0721 02021/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1920 0721 02521/07/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0720 0721 02021/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1920 0721 04021/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1920 0721 03221/07/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1920 0721 01821/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_20_07_21_02021/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1920 0720 01021/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0720 0721 04121/07/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1920 0721 00321/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0720 0721 05021/07/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1920 0721 03221/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1920 0721 02821/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 021/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0020 0721 04721/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1920 0721 3021/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1920 0721 04521/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1920 0721 01321/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1920 0721 01021/07/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1920 0721 04021/07/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1920 0721 04521/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1920 0721 02121/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0720 1920 03420/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0720 1920 03920/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0720 1920 03520/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1919 0720 02020/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0720 1920 00620/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0720 1920 0520/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1919 1920 02720/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0720 1920 00920/07/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0720 1920 01920/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0720 1920 02320/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0720 1920 01620/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1320 1920 00320/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0720 1920 00820/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1320 1920 00620/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0720 1420 00820/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0720 1320 02220/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_20_17_20_0720/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0720 1320 01920/07/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0720 1320 04120/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0720 1320 00920/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0720 1320 00620/07/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0719 0120 01720/07/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 1919 0720 00820/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1919 0720 00620/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1919 0720 01220/07/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1919 0720 02020/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1919 0720 00620/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1919 0720 00320/07/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1719 0720 01520/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1919 0720 01420/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1919 0720 03020/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1919 0720 02020/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1919 0720 03120/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_19_07_20_01020/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1919 0720 02120/07/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 1919 0720 01320/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1919 0720 01920/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1919 0720 02020/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1919 0720 00420/07/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 1907 2007 01020/07/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1919 0720 02220/07/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 Msc20/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1919 0720 00520/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1919 0720 02520/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1919 0720 01520/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1919 0720 01920/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1919 0720 00420/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1918 0719 01219/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1914 0715 00519/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0714 1914 00819/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 18 07 19 5,819/07/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0718 0719 00719/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1918 0719 01919/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1918 0719 02119/07/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0715 0915 01517/07/2022
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0713 0714 04015/07/2022
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0711 0712 03015/07/2022
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSCXDWéq @bùFGE!15/07/2022
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0706 0707 01915/07/2022
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0705 0706 02015/07/2022
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0713 0713 04015/07/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 0714 1914 01715/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1914 0715 02215/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1914 0715 02515/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1914 0715 01415/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1914 0715 00415/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1914 0715 00815/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1914 0715 01715/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0115 0715 02715/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1914 0715 00715/07/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1914 0715 00815/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1914 0715 01015/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0714 1914 00315/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0714 1914 04315/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1713 0714 05415/07/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1914 0715 02015/07/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0714 0715 015 15/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1914 0715 02515/07/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1914 0715 02215/07/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1914 0715 01215/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 14 07 15 22,615/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0714 0715 01415/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1914 0715 01715/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0714 1914 04515/07/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0714 0715 05815/07/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0714 0715 02015/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1914 0715 01015/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1913 0714 04515/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1914 0715 01515/07/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0714 1914 04515/07/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1915 0716 01815/07/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1914 0715 02015/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2114 0615 01515/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_14_07_15_01015/07/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1914 0715 00915/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1914 0715 2515/07/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0714 1914 03714/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0714 1914 01214/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 0714 1914 05514/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0714 1914 01014/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1913 0714 07014/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 14/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0714 19114 01114/07/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1913 0714 02614/07/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0212 0712 04114/07/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0607 13070 00814/07/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0706 1206 02114/07/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0105 0705 02514/07/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0702ø@NùGEé_14/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0714 1314 01414/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1913 0714 06514/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0713 1913 01814/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1913 0714 02114/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1913 0714 02314/07/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1913 0714 01214/07/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 1913 0714 04114/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1913 0714 01014/07/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1913 0714 08014/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1913 0714 02614/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0114 0714 05714/07/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0713 0714 07514/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1913 0714 01914/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1913 0714 04614/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1913 0714 08014/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0713 1913 01614/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1913 0714 02414/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1913 0714 00914/07/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1913 0714 00814/07/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1913 0714 06714/07/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0713 1913 00614/07/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1913 0714 01814/07/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1913 0714 00814/07/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1913 0714 01114/07/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1913 0714 6214/07/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0713 0714 14/07/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1913 0714 01514/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1913 0714 010314/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1913 0713 01414/07/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1913 0714 05814/07/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 0713 1913 01814/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 07 13 07 14 17,614/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1913 0714 05514/07/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0713 0714 04014/07/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0713 0714 06414/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0711 0712 03014/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0713 0714 04014/07/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1913 0714 08014/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1913 0714 01014/07/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1913 0714 06014/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1913 0714 11014/07/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0713 0714 08514/07/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1913 0714 01014/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0713 0714 09514/07/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1913 0714 02714/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1913 07114 06214/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1913 0714 01314/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0713 1913 00614/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1913 0714 4514/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1912 0713 01014/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_13_07_14_04014/07/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1913 0714 03714/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1913 0714 00414/07/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1913 0714 04514/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1913 0714 08614/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1013 0714 02614/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0713 0714 08514/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2013 0614 02614/07/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1913 0714 02314/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1913 0714 01114/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0713 1713 01013/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0713 1913 02213/07/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0713 1913 01913/07/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0713 1913 00413/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0713 1913 00613/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0713 1913 03713/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0713 19113 00713/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0713 1913 00613/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0713 1913 02513/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1313 1913 00313/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1313 10913 00313/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0713 1913 03513/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1912 0713 01813/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0712 1912 01013/07/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0713 1913 04013/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0713 1913 00813/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0713 1913 01113/07/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0712 0713 06013/07/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0711 0712 08013/07/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0707 0708 01913/07/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0706 0707 01613/07/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0705 0706 01613/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1912 0713 00813/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0712 1912 03013/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0712 1912 02613/07/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1912 0713 01013/07/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 0712 1912 04013/07/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 1912 0713 01913/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0113 0713 01313/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0712 0713 0313/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1912 0713 04813/07/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0712 0713 04013/07/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0712 0713 03213/07/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1912 0713 01013/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1712 0713 00313/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1912 0713 02513/07/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0712 1912 04513/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0712 1912 02813/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1912 0713 0213/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0712 1912 00713/07/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0712 0713 05513/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0712 0713 03213/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 19 12 07 13 6,013/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 1912 13/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2013 0713 00513/07/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1912 0713 03713/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1912 0713 00613/07/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1912 0713 04513/07/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1912 0713 06513/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1912 0713 01713/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0712 1912 00713/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0712 0713 03813/07/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1912 0713 04513/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1912 0713 513/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0712 1912 04712/07/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0712 1912 07012/07/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0712 1912 01412/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0712 1912 03212/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0712 1912 00912/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0712 1912 03512/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0712 1912 00712/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0712 1912 04912/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0712 1912 02012/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0712 1912 03212/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0712 1912 02012/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0712 1912 04512/07/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 0712 1912 2912/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1312 1912 02412/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0712 1912 01612/07/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0712 1912 07212/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_12_17_12_01012/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0712 1712 01212/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0712 1712 01012/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 0712 1712 25 12/07/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0812 1312 015 12/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1911 0712 00412/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0711 1911 02912/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0712 1312 00612/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0712 1312 00312/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0712 1312 0012/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0712 1312 01212/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0712 1312 00812/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1911 0712 01112/07/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0711 1711 01012/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1911 0712 01012/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0711 1411 07612/07/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 0710 1910 05412/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1911 0712 01412/07/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1911 0712 2812/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0112 0712 04012/07/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 0711 1911 10112/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1911 0712 02112/07/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 1910 0711 00912/07/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 1911 0712 01312/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1911 0712 01712/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0711 1911 14312/07/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0711 0712 04212/07/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0711 0712 020 12/07/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0711 1911 04112/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1911 0712 07012/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1911 0712 00312/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1911 0712 00812/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0711 1911 01012/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1711 0712 02012/07/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1911 0712 03712/07/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1911 0712 01612/07/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0711 0712 02412/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0711 0712 03512/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1911 0712 02512/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1911 0712 00912/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0711 1911 08012/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1911 0712 0512/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1911 0712 03512/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1911 0712 02512/07/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1911 0712 02012/07/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1911 0712 04012/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1911 0712 00712/07/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1911 0712 00612/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1911 0712 03012/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1911 0711 00512/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0711 1911 15012/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2011 0712 03512/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 19 11 0712 25 12/07/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1911 0712 01212/07/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1911 0712 06012/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0711 0KùFGE_12/07/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0711 1911 05712/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1911 0712 02312/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1911 0712 01612/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0711 1911 01712/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1911 0712 02512/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1911 0712 05512/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0711 1911 12312/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0711 1911 12311/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0711 1911 14711/07/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0711 1911 04711/07/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 0711 1911 9511/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0711 1911 15011/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0711 1911 10111/07/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0711 1911 08511/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0711 11/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0711 1911 02311/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0711 1911 06011/07/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0711 1911 02811/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0711 1911 04011/07/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0711 1911 03511/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0711 1911 11711/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1311 1911 00511/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0711 1911 08511/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0711 1911 04511/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0711 1911 03511/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0711 191106911/07/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0711 1911 05011/07/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 0711 1911 07211/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0711 1911 16011/07/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 0711 1911 15111/07/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 0711 1911 10011/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1910 0711 00511/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1910 0711 00511/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1211 1511 09711/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_11_15_11_09011/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 0711 1411 10011/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0711 1311 08511/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0707 0708 01811/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0711 1311 15011/07/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0711 1311 09811/07/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0711 1311 10411/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0711 1311 10511/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0711 1311 06011/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0711 1311 05011/07/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1710 0711 02111/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1910 0710 06511/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1911 0711 06511/07/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1910 0711 2011/07/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1910 0711 01511/07/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0710 1910 00511/07/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1910 0711 00911/07/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1910 0711 00811/07/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1910 0711 07011/07/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1910 0711 02311/07/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0710 1910 06211/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1910 0711 03211/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0707 1907 2211/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1910 0711 00311/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0111 0711 03411/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1910 0711 00611/07/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1910 0711 01811/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1910 0711 01911/07/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1910 0711 00911/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1710 0711 03311/07/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 11/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1910 0711 03411/07/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1910 0711 05011/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc1910 0711 00811/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1910 0711 03211/07/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1910 0711 04611/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1910 0711 02011/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1919 0711 03311/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1910 0711 00511/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1910 0711 1411/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1910 0711 00911/07/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1910 0711 02511/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1910 0711 00711/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0111 0711 03811/07/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1910 0711 06211/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1910 0711 04811/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_10_07_11_02011/07/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1910 0711 00911/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1910 0711 01011/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1910 0711 03311/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1910 0711 00811/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0710 1910 00810/07/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0710 1910 01010/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0709 1309 00810/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0709 1909 00410/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 19 09 07 10 2,010/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0709 1909 00610/07/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 0709 1909 00509/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1908 0709 01109/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1908 0709 00609/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1908 0709 01309/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1906 0707 01508/07/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0707 1907 05308/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1906 0707 00908/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0707 1907 00208/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0707 1907 01008/07/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1907 0708 03008/07/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1907 0708 02508/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1907 0708 05 08/07/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1907 0708 03208/07/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0707 1907 01608/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0707 1907 02308/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0707 1307 00807/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC .1407 1907 01007/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0707 1907 00407/07/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0707 1907 01207/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0707 1907 00807/07/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0707 1907 01807/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0707 1907 00507/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0707 1907 02007/07/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0707 1607 010 07/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0707 1907 00407/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0707 1907 02207/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1307 1907 00407/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0707 1907 011 07/07/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1307 1907 01207/07/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 0707 1907 00907/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0707 1907 01807/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0707 1907 01207/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1307 1907 00607/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0707 1907 01207/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0707 1907 01207/07/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0707 1907 03207/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0707 1907 03507/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1307 1907 03507/07/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0707 1907 00507/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0706 1906 02207/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0706 1906 02807/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1207 1707 00407/07/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0707 1907 02507/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_07_17_07_01007/07/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 Msc 1906 0707 03007/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0706 0707 02007/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0705 0706 01007/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0726 0727 01007/07/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0729 0730 00507/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1906 0707 00207/07/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0706 1906 06007/07/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0706 0707 01107/07/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1906 0107 01907/07/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1907 0708 03507/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1706 0707 00507/07/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1907 0707 0807/07/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1907 0707 00507/07/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0706 0707 01007/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1906 0707 01507/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1906 0707 00307/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1906 0707 01207/07/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1906 0707 00307/07/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1506 1906 010 07/07/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1306 1906 04907/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1906 0707 0307/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 19 06 07 07 5,007/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 19 06 07 07 5,007/07/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0706 0707 01707/07/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1906 0707 01307/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1906 0707 00307/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0706 0707 03007/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0706 0707 01507/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_06_07_07_0507/07/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1907 0707 02007/07/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1907 0707 01807/07/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1906 0707 03707/07/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 19 06 07 07 1507/07/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0706 1906 09506/07/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0706 1906 00706/07/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0706 1906 01806/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1506 1906 01506/07/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0706 1906 01306/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1306 1906 01206/07/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0706 1906 01506/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0706 1906 00406/07/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0706 1906 00706/07/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0706 1906 04506/07/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0706 1906 06206/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0706 1906 02506/07/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0706 1906 00906/07/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0706 1906 01606/07/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0706 1906 006 06/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1306 1906 02606/07/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1306 1906 02306/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0706 1906 02206/07/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0706 1906 05606/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0706 1906 5806/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0706 1906 03906/07/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0706 1906 01006/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0706 1906 01206/07/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0706 1906 01806/07/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0706 1906 00806/07/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0706 1906 04906/07/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0706 1906 02606/07/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 1506 1706 03006/07/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0706 1906 07006/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1406 1706 01406/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1705 0706 01206/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1305 1505 01406/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1715 0716 01506/07/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1714 0715 04006/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_06_17_06_02506/07/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1705 0706 03406/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1905 0706 01906/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1905 0706 00506/07/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1907 0708 01206/07/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC1905 0706 00506/07/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1905 0706 01806/07/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1905 0706 01506/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1905 0706 04206/07/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0705 0706 02106/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1905 0706 00506/07/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0705 0706 02906/07/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 1905 0706 02006/07/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1905 0706 04206/07/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1905 0706 00306/07/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1905 0706 03006/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1905 0706 02206/07/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1905 0706 02006/07/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1905 0706 1506/07/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 19 05 07 06 1906/07/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_06_07_06_01006/07/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1906 0707 01806/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1905 0706 00406/07/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0705 0706 03206/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1905 0706 02106/07/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0705 0706 03406/07/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1705 1905 054 06/07/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1905 0706 00906/07/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1905 0706 00206/07/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1905 0706 03006/07/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0705 1905 01105/07/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1305 1905 01505/07/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0705 1905 02005/07/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0703 1903 01005/07/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1902 0703 01204/07/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1902 0703 00903/07/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1902 0703 02303/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0715 0716 03001/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0714 0715 00901/07/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0713 0714 00801/07/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1929 0730 02030/06/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0729 1929 00630/06/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1729 0730 00730/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 MSC 1926 2226 03530/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1823 2223 04030/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 MSC 1222 1522 01530/06/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1929 0730 03030/06/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1929 0730 01530/06/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0130 0730 00230/06/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0729 1929 01930/06/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1929 0730 02030/06/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1929 0730 01830/06/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1929 0730 01730/06/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1929 0730 02030/06/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1929 0730 03030/06/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1929 0730 0230/06/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1929 0730 02430/06/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0729 1929 00530/06/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1929 0730 00430/06/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0729 1929 00530/06/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1929 0730 01830/06/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1928 0729 01229/06/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1928 0729 00329/06/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0727 1927 00527/06/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0727 1927 00527/06/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0723 0724 05027/06/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1924 0725 02525/06/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1924 0725 02725/06/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1323 1923 01924/06/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1923 0724 01524/06/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1923 0724 02324/06/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0722 0723 01023/06/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0714 0715 03023/06/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0713 0714 00523/06/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0723 1923 010 23/06/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1922 0723 02023/06/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1922 0723 02023/06/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0722 0723 01023/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1214 2214 04021/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1413 1613 02021/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1607 2007 01621/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1406 2106 04021/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0702 0703 06521/06/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1916 0717 020 17/06/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1916 0717 02217/06/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1916 0717 04617/06/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1916 0117 00217/06/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1916 0717 01317/06/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1916 0717 00917/06/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1916 1917 01617/06/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1916 0717 00317/06/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1916 0717 02017/06/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1916 0717 00817/06/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1916 0717 02817/06/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1916 0717 01017/06/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1916 0717 00317/06/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1915 0716 01016/06/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1915 0716 02016/06/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1914 0715 00616/06/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1915 0116 01716/06/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1915 0716 04016/06/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1915 0716. 02016/06/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1915 0716 01016/06/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1915 0716 01116/06/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1915 0716 02516/06/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1915 0716 00616/06/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1915 0716 03316/06/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1915 0716 01016/06/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1915 0716 01316/06/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1914 0715 03016/06/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1915 0716 00216/06/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1915 0716 02016/06/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1915 0716 1716/06/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1915 0716 01116/06/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1915 0716 00516/06/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2215 0716 01016/06/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1915 0716 02516/06/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1915 0716 2016/06/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1915 0716 05016/06/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1915 0716 00916/06/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1915 0716 03016/06/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1915 0716 00316/06/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1915 0716 04016/06/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1915 0716 03716/06/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0715 0716 01516/06/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1915 0716 04116/06/2022
Dương Văn ThếVăn phòng Cụm 284966168205 MSC 1915 0716 021116/06/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1915 0716 00716/06/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1915 0716 00716/06/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1915 0716 00216/06/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1915 0716 3516/06/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1915 0716 01116/06/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1914 0715 01715/06/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1914 0715 03515/06/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1914 0715 01615/06/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1914 0715 00815/06/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0713 0714 00815/06/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1914 0715 1815/06/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1914 0715 03915/06/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0714 1914 05015/06/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0714 1914 05115/06/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1914 0715 00815/06/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1914 0715 02515/06/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0714 0715 04015/06/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_15_07_15_0515/06/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1914 0715 035 15/06/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1914 0715 02115/06/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1914 0115 01815/06/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1914 0715 03715/06/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0714 1914 04315/06/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1914 0715 01115/06/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1914 0715 04015/06/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1914 0715 04415/06/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1914 0715 01615/06/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1914 0715 02315/06/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1914 0715 00715/06/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1914 0715 02115/06/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1914 0715 01815/06/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1014 0715 01015/06/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1914 0715 0615/06/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1914 0715 01215/06/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 0614 0615 1215/06/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1914 0715 02115/06/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1914 0715 01315/06/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1914 0715 04015/06/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0714 0715 03015/06/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 Msc 1914 0715 02315/06/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1914 0715 03215/06/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0714 1914 00715/06/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1914 0715 03515/06/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1914 0715 02015/06/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0714 0715 01115/06/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1914 0715 00515/06/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1914 0715 03015/06/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1914 0715 01615/06/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0714 1914 00314/06/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 0714 1914 03014/06/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1913 0714 01514/06/2022
Dương Văn ThếVăn phòng Cụm 284966168205 MSC 0714 1914 00814/06/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0714 1914 02014/06/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0714 1914 00914/06/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0714 1914 02014/06/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0714 1914 01714/06/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0714 1914 01814/06/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0714 1914 02014/06/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0714 1914 03114/06/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0714 1914 02014/06/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0714 1914 05014/06/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1314 1914 03214/06/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 07141914 00614/06/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0714 1914 00514/06/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0714 1914 00514/06/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1913 0714 00214/06/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1913 0714 02214/06/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1913 0714 015 14/06/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1913 0714 02014/06/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1906 0707 01013/06/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0706 0707 00710/06/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0708 0709 02010/06/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1909 0710 01510/06/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1908 0709 00610/06/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1908 0709 00709/06/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1908 0709 03009/06/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0109 0709 00509/06/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0708 1908 00409/06/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1908 0709 01009/06/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1908 0709 00509/06/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1708 0709 00809/06/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1908 0709 02009/06/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1908 0709 00209/06/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0708 0709 02209/06/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1908 0709 1409/06/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1908 0709 01209/06/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1908 0709 00809/06/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1908 0709 01309/06/2022
Dương Văn ThếVăn phòng Cụm 284966168205 MSC 1908 0709 00309/06/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1907 0709 00909/06/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1908 0709 01009/06/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 07 09 00409/06/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1908 0709 00309/06/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0708 0709 02009/06/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1908 0709 02009/06/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1908 0709 10009/06/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_09_06_09_01209/06/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0708 1908 02808/06/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0708 1908 00708/06/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1907 0708 02308/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1405 2005 04007/06/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1202 2202 06507/06/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 0707 1907 02507/06/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1902 0703 02007/06/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0706 0707 03007/06/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0702 0703 01007/06/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0730 0731 06007/06/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1906 0707 11307/06/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1906 0707 04507/06/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0706 0707 10507/06/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1906 0707 00407/06/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0107 0707 00407/06/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1906 0707 08207/06/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1906 0707 03007/06/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1906 0707 04007/06/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1906 0707 03007/06/2022
Dương Văn ThếVăn phòng Cụm 284966168205 MSC 1906 0707 00407/06/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1906 0707 01807/06/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1906 070701807/06/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1906 0707 03007/06/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1906 0707 04807/06/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1706 0707 05207/06/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1706 0707 00507/06/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1906 0707 04007/06/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1906 0707 0307/06/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1906 0707 04107/06/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1906 0707 01507/06/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1906 0707 02007/06/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1906 0707 05007/06/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 Msc 1906 0707 04707/06/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1906 0707 01707/06/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 0107 0707 07007/06/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1906 0707 01207/06/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1906 0707 01507/06/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1906 0707 00807/06/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1906 0707 01307/06/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 2206 07 08207/06/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0706 0707 05507/06/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0706 0706 05507/06/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1906 0707 00907/06/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1906 0707 00707/06/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1906 0707 01807/06/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1907 0708 04007/06/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1906 0707 01907/06/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1907 0708 03007/06/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_07_07_07_01007/06/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1906 0707 12007/06/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 0606 0607 11007/06/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1906 0707 10507/06/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1906 0707 07207/06/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1906 0707 00507/06/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1902 0703 00903/06/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1902 0703 0703/06/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1902 0703 01503/06/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1902 0703 01003/06/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1902 0703 02503/06/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1902 0703 03303/06/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1902 0703 00703/06/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1902 0703 01903/06/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1902 0703 03703/06/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1902 0703 01203/06/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1902 0703 02103/06/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1902 0703 02303/06/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0702 1902 01203/06/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1902 0703 00703/06/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1902 0703 01603/06/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1902 0703 01703/06/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1902 0703 01203/06/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1902 0703 01703/06/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1902 0703 00503/06/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1702 0703 02103/06/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1902 0703 02503/06/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1902 0703 01203/06/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1902 0703 00803/06/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1902 0703 01903/06/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1902 0703 00403/06/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0702 0703 01503/06/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1902 0703 01503/06/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1902 0703 01403/06/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_02_06_02_0503/06/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1902 0703 01003/06/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1902 0703 01503/06/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1902 0703 01503/06/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 19 02 07 03 1003/06/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1901 0702 02102/06/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0701 0702 02302/06/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1901 0702 00902/06/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1301 1901 00801/06/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0701 19001 01401/06/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0701 1901 00801/06/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1931 0701 02801/06/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1930 0731 01301/06/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0729 1929 05801/06/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0730 0731 00801/06/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0727 0728 00701/06/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1930 0731 03001/06/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_24_07_24_0531/05/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC19_23_07_23_01031/05/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_22_17_22_01031/05/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_21_17_21_03531/05/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19_16_07_16_02031/05/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_14_17_14_04031/05/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_12_17_12_02031/05/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_09_17_09_04531/05/2022
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07_01_17_01_01031/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1431 1631 01531/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1930 0731 00731/05/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1723 0724 01231/05/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1722 0723 01531/05/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1721 0722 06031/05/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0721 1721 03031/05/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1715 0716 01731/05/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1713 0714 03231/05/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1712 0713 02031/05/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0022 0723 01031/05/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1708 0709 04031/05/2022
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0709 1709 02231/05/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2021 0722 04531/05/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0621 0821 02831/05/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0621 0821 02831/05/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 1915 2215 02531/05/2022
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 1912 2212 01531/05/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1930 0731 00931/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1930 0731 03031/05/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1930 0731 00731/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1930 0731 02231/05/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1730 0731 05531/05/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1930 0731 01331/05/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1930 0731 04531/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1930 0731 6031/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0730 0731 01031/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1930 0731 02731/05/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 0331 0731 01031/05/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1930 0731 04831/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1930 0731 01731/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0130 0731 012 31/05/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0730 0731 02531/05/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1930 0731 01531/05/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 0730 1930 03831/05/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0730 1930 02030/05/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1929 0730 02630/05/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1729 0730 00630/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1929 0730 02530/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1928 0729 04030/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1929 0730 00730/05/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1928 0729 02029/05/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0728 1928 04829/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0728 0729 02429/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1428 1928 075 29/05/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0728 0729 01529/05/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0727 0728 01029/05/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1928 0729 04029/05/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1928 0729 00929/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1928 0729 01829/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1928 0729 01829/05/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0728 1928 02029/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1928 0729 02029/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1928 0729 00929/05/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0728 0729 01529/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0728 1928 01229/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 19 28 07 29 1529/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0728 1928 00328/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0718 1918 00428/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0728 1928 01828/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0728 1928 00328/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1927 0728 00528/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0826 1326 02028/05/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1927 0728 02128/05/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1927 0728 02528/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0727 0728 00428/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1927 0728 00528/05/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1927 0728 01628/05/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0726 0727 02028/05/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0723 0724 01028/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0727 1927 02327/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0727 1927 1527/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1327 1927 02327/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0727 1927 02627/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1926 0727 00427/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1926 0727 00427/05/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1926 0727 03027/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0726 1926 00827/05/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0725 0726 00327/05/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0723 0724 02027/05/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0722 0723 01527/05/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0721 0722 11527/05/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0715 0716 03227/05/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0713 0714 01327/05/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0708 0709 00727/05/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0707 0708 01527/05/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0706 0707 00927/05/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1926 0727 00827/05/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1926 0727 00527/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0726 0727 00327/05/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0726 1926 02726/05/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0726 1926 02126/05/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0726 1926 01526/05/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0726 1926 01226/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0726 1926 00626/05/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1925 0726 04226/05/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1925 0726 03326/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0726 1926 00625/05/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0725 1925 01625/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0725 1925 00425/05/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1921 0722 04125/05/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 0624 0625 7025/05/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0724 1724 00524/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0724 1924 00824/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1923 0724 11524/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1923 2407 08024/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0723 1923 15524/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1923 0724 02124/05/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1923 0724 04224/05/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 0723 1923 02624/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1923 0724 01124/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1923 0724 13124/05/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0723 0724 11024/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1923 0724 07024/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0723 1923 012 24/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1823 2223 03024/05/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0723 0724 05324/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1322 1522 02024/05/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0124 0724 00424/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0721 0722 10024/05/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1923. 0724. 11024/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0723 0724 07024/05/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0723 0724 07024/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1923 0724 01324/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1923 0724 10024/05/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1923 0724 08024/05/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0723 1923 09024/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1923 0724 09324/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0723 1923 00524/05/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1923 0724 07524/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1923 0724 01024/05/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1923 0724 02524/05/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1923 0724 03524/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1923 0724 8224/05/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 0723 0724 09024/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1923 0724 05124/05/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1923 0724 06524/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1923 0724 25924/05/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1923 0724 06524/05/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1923 0724 06424/05/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1923 0724 13724/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0723 0724 08224/05/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 Msc 1923 0724 05924/05/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1923 0724 06524/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0723 0724 01924/05/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1923 0724 12024/05/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1923 0724 05024/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1924 0725 10524/05/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0723 0724 08524/05/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1923 0724 08024/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1923 0724 15824/05/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1923 0724 07024/05/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 0623 0624 4524/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1923 0724 26024/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1922 0723 09023/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0722 1922 03023/05/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0723 1923 04023/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0723 1923 05323/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0723 1923 1023/05/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 0723 1923 03023/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0723 1923 09023/05/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0723 1923 05023/05/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0723 1923 08223/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0723 1923 08523/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0722 1922 02223/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1323 1923 01623/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1922 0723 01023/05/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0722 0723 02523/05/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0721 0722 11023/05/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0720 0721 00523/05/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0722 0723 06523/05/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1922 0722 02023/05/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1922 0723 4623/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0722 0723 046 23/05/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1922 0723 03023/05/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC1922 0723 03023/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1922 0723 03723/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0722 1922 02823/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1922 0723 00523/05/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1922 0723 03023/05/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1922 0723 04223/05/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0722 1922 02523/05/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1722 0723 05023/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0722 0723 01823/05/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1922 0723 02423/05/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0123 0723 04623/05/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0122 0722 05423/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1922 0723 01023/05/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1922 0723 02723/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1922 0723 07823/05/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1922 0723 00223/05/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1922 0723 00923/05/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0722 1922 01723/05/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc1722 0723 01523/05/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1922 0723 00323/05/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1922 0723 01823/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1922 0723 01823/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1922 0723 1423/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0722 1922 1423/05/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1922 0723 07023/05/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0722 0723 02023/05/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 0722 0723 02523/05/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1922 0723 00723/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0722 0723 01623/05/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1922 0723 05023/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1922 0723 01623/05/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1922 0723 03023/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1922 0723 01223/05/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1922 0723 01823/05/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0722 0723 13023/05/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1922 0723 01223/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1922 0723 00523/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0722 0723 02123/05/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 0722 0723 05023/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1922 0723 03423/05/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1922 0723 01323/05/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1922 0722 01023/05/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1922 0723 03223/05/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0722 0723 02523/05/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1922 0723 01023/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0722 0723 06523/05/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1922 0723 04323/05/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 0622 0623 10523/05/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1922 0723 03523/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1922 0723 05123/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1922 0723 2023/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1922 0723 2023/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0722 1922 03022/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0722 1922 03022/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0722 1922 01222/05/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0722 1922 05622/05/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0722 1922 00422/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1322 1922 02522/05/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 0722 1922 01522/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0722 1922 01222/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1921 0722 05922/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0721 1921 01022/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0722 1322 00322/05/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0721 0722 02522/05/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1921 0722. 06922/05/2022
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 0721 1921 03622/05/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1921 0722 06022/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1921 0722 13422/05/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1921 0722 2622/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1921 0722 09022/05/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0721 0722 09722/05/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 0721 0722 10022/05/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1921 0721 12022/05/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1921 0722 08422/05/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1921 0722 09522/05/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0721 1921 02722/05/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1921 0722 06022/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1921 0722 07022/05/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1921 0722 04822/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0721 0722 09122/05/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1921 0722 01522/05/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0721 0722 05522/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1921 0722 02822/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0721 1921 00622/05/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1921 0722 01722/05/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1921 0722 04322/05/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1921 0722 07522/05/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1921 0722 02522/05/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1921 0722 02222/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1921 0722 14422/05/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0715 0716 01622/05/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1921 0722 08022/05/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1921 0722 05022/05/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1921 0722 01622/05/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1921 0722 05622/05/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0712 0713 00222/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1921 0722 04622/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1921 0722 09522/05/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0708 0709 00622/05/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1921 0722 09022/05/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1921 0722 09422/05/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0730 0701 00222/05/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 Msc 0 721 1921 019.5 Msc 1921 0722 05822/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0721 0722 06122/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1921 0722 08222/05/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 0122 0722 03022/05/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1921 0722 02022/05/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1921 0722 12722/05/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1921 0722 01122/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1921 0722 036 22/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0721 1421 012 22/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1921 0722 13022/05/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1921 0722 11022/05/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1921 0722 10522/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1921 0722 14322/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1921 0722 10122/05/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1921 0722 02022/05/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1921 0722 02522/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1921 0722 06522/05/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0721 0722 07022/05/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 0621 0622 1722/05/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1921 0722 06222/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1921 0722 06322/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1921 0722 06322/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1921 0722 07522/05/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1921 0722 08222/05/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1921 0722 05922/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1921 0722 11022/05/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 0721 1921 02321/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0721 1921 01121/05/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0721 1921 00121/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0721 1921 01421/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0721 1921 01721/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0721 1921 00221/05/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0721 1921 01521/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0721 1921 01021/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0721 1921 02421/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0721 1921 02721/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0721 1921 03021/05/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0721 1921 04721/05/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 0721 1921 01121/05/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0721 1721 00721/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0721 1921 1521/05/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 0721 1921 1621/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0721 1921 01421/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1321 1922 00421/05/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0721 1921 00521/05/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1920 0721 01421/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0721 1921 02221/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 0721 1721 35 21/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0721 1721 03221/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0721 1321 03821/05/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1920 0721 02521/05/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1920 0721 01521/05/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1920 21/05/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1920 0721 05521/05/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0121 0721 01221/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1920 0721 01521/05/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1921 0721 1621/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 19 20 07 21 521/05/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1920 0721 01121/05/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1920 0721 01121/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1920 0721 01321/05/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1920 0721 02621/05/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1920 0721 00421/05/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1920 0721 01221/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1920 0721 01621/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1920 0721 1321/05/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1920 0721 02021/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1920 0721 01321/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 19 20 0721 02021/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1920 0721 01221/05/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1920 0721 00521/05/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1920 0720 00421/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1920 0721 02521/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1920 0721 01221/05/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0713 1913 02617/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1915 0716 01017/05/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0715 0716 03016/05/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1715 0716 00716/05/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1915 0716 03216/05/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1915 0716 01416/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1915 0716 02416/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1915 0716 02516/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 2015 2215 01516/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1314 1614 00816/05/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1915 0716 01516/05/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1715 0716 02016/05/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1915 0716 06916/05/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0116 0716 01516/05/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1919 0716 2016/05/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1915 0616 04116/05/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1915 0116 02816/05/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1315 1915 04016/05/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1915 0716 00416/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1915 0716 2416/05/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1915 0716 01516/05/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1915 0716 03616/05/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0715 1915 00816/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1915 0716 01716/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1915 0716 02316/05/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1915 0716 01116/05/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1915 0716 03016/05/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1915 0716 01616/05/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0715 0716 01016/05/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1915 0716 02016/05/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1915 0716 01016/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1915 0716 04216/05/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1915 0716 02216/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0715 0716 02916/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1915 0716 02016/05/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1915 0716 01716/05/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1915 0716 01716/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1915 0716 01116/05/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1915 0716 02016/05/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0715 1915 00316/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1915 0716 04116/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1915 0716 05016/05/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 0615 0616 6016/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1915 0716 00516/05/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1915 0716 01516/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0715 16/05/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 Msc 1915 0716 01416/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1915 0716 02416/05/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 2015 0416 01516/05/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1915 0716 05316/05/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1915 0716 02716/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1915 0716 01716/05/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1915 0716 04316/05/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1916 0716 01816/05/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1915 0716 01516/05/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1915 0716 02816/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1715 0716 3516/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1715 0716 3516/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1915 0716 01616/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0715 1915 00215/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0715 1915 00815/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0715 1915 00815/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0715 1915 0615/05/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0715 1915 00515/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0715 1915 00615/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0715 1915 00815/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1914 0715 00215/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0712 1712 01515/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0712 1712 01515/05/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0714 0715 01015/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1914 0715 020 15/05/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 Msc 0714 1914 07015/05/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1914 0715 00815/05/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 0614 0615 2115/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1613 2213 00614/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1913 0714 01314/05/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0713 0714 14414/05/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1913 0114 03414/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1913 0714 00814/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0713 1913 04814/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1913 0714 07914/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0713 1913 06014/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1913 0714 02714/05/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1913 0714 02514/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1913 0714 00314/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0713 1913 01214/05/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1913 0714 01314/05/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1913 0714 03114/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1913 0714 1414/05/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0713 1913 02214/05/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1913 0714 00314/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0713 0714 01514/05/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0713 1913 01214/05/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 1313 1913 05314/05/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1913 0714 01214/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0713 0714 03514/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1913 0714 01214/05/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1913 0714 01114/05/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1913 0714 00914/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1913 0714 01214/05/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 Msc 1613 2313 14114/05/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 1913 0614 2314/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1913 0714 00414/05/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1513 1913 01913/05/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0713 1913 02013/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0713 1913 00213/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1413 1713 035 13/05/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0713 1913 01413/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1313 1913 04513/05/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0713 1913 00713/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0713 1913 01713/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0713 1913 00513/05/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 0713 1913 6013/05/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0713 1913 00813/05/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0713 1913 01313/05/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0713 1913 05213/05/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0713 1913 01213/05/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1912 0113 05513/05/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1912 0713 02513/05/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 0712 1912 07113/05/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1912 0713 01113/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0712 0713 00713/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1912 0713 02113/05/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1913 0714 01313/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0712 0713 00513/05/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC1912 0713 01013/05/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1912 0713 01113/05/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1912 0713 02513/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 17 12 07 13 1513/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0712 1912 01012/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0712 1912 00212/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0712 1912 3312/05/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0713 1913 00612/05/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0712 1912 04012/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1312 1912 04712/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0712 1912 01512/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0712 1912 04212/05/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1911 0712 00712/05/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 0710 1910 4012/05/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0710 1910 05411/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1910 0711 00711/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1910 0711 00711/05/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0710 1910 00911/05/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0710 1910 03311/05/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0710 1910 00811/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 19 10 07 11 3011/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0710 1910 04511/05/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0710 1910 00411/05/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1610 1910 00910/05/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0710 1910 00310/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0710 1910 00810/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0710 1910 00810/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0710 1910 00610/05/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0710 1910 00510/05/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0710 1910 02110/05/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0710 1910 03310/05/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0710 1910 01410/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1908 0709 02410/05/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1908 0709 02410/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0709 0710 00510/05/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0709 1309 00609/05/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0709 1309 01409/05/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1908 0709 00509/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0608 1408 02009/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1607 1807 00409/05/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1306 2106 01109/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0708 0709 00809/05/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1908 0709 01609/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0707 0708 00809/05/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1908 0709 00509/05/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1908 0709 04709/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1908 0709 012 09/05/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1908 0709 01809/05/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1908 0709 01509/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1908 0709 01009/05/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 1908 0709 01509/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1908 0709 02309/05/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 1908 0709 01509/05/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1908 0709 3209/05/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1908 0709 05309/05/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc1908 0709 01109/05/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1908 0709 04509/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1908 0709 06909/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1908 0709 01209/05/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0708 0709 00509/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1908 0709 00609/05/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 1908 0709 01409/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1908 0709 01509/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1908 0709 07009/05/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1908 0709 00809/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1908 0709 00709/05/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1908 0709 00909/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1908 0709 00809/05/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0707 0708 02008/05/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0706 0707 00508/05/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1907 0708 00608/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0707 0708 00408/05/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1907 0708 00508/05/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1907 0708 01108/05/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1907 0708 00308/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1907 0708 00408/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1907 0708 00308/05/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0707 1307 00207/05/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0706 0707 01007/05/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1906 0707 00307/05/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1706 0707 00507/05/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1906 0707 01907/05/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1906 0707 007 07/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1906 0707 01007/05/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1906 0707 01607/05/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1906 0707 01407/05/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0701 1901 04403/05/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0701 1901 06002/05/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 MSc 0701 1701 00602/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0701 0702 00402/05/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0701 1901 03501/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0701 1901 01801/05/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0701 1901 00501/05/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 0701 1301 01001/05/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0701 1901 02201/05/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0701 1901 02701/05/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0701 1901 01501/05/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0701 1901 04001/05/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0701 1901 03001/05/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 0701 1901 4001/05/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0701 1901 07101/05/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0701 1701 00501/05/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0701 1901 05201/05/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0701 1901 03101/05/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0701 1301 07001/05/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1930 0701 01501/05/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1930 0701 02701/05/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1930 0701 04801/05/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1930 0701 00801/05/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1930 0701 08501/05/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1930 0701 02501/05/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0101 0701 11001/05/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1930 0701 01801/05/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1930 0701 02901/05/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1930 0701 03201/05/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1930 0701 00701/05/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1930 0730 00701/05/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1930 0701 03001/05/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1930 0701 08201/05/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1930 0701 01501/05/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1930 0701 05801/05/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1930 0701 00401/05/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1930 0701 00301/05/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1930 0701 05801/05/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0717 0718 00530/04/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0716 0717 00630/04/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1929 0730 00430/04/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1929 0730 00530/04/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0729 1929 00329/04/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0701 0702 00619/04/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0731 0701 00819/04/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1917 0718 01218/04/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1917 0718 00418/04/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0717 1917 00518/04/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1917 0718 00218/04/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0717 0718 030 18/04/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1917 0718 00518/04/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1717 0718 4518/04/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1917 0718 00318/04/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0717 1917 05018/04/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1917 0718 00618/04/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0717 1917 00518/04/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1916 0717 00518/04/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1917 0718 00118/04/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1916 0717 01418/04/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1917 0718 002 18/04/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC1917 0718 0618/04/2022
Đặng Thế PhươngĐỉnh đập Hồ Trưa Vần84987503463 Msc 1717 0718 01518/04/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1917 0718 00118/04/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0717 1917 00318/04/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1917 0718 00318/04/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1917 0718 01518/04/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0717 0718 00318/04/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0717 0718 04018/04/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1917 0718 00318/04/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0717 0718 00718/04/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0716 1916 01017/04/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0717 1917 00417/04/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0717 1917 00417/04/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1916 0717 00517/04/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1916 1917 00517/04/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0717 1917 01617/04/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0717 1917 02317/04/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0717 1917 00417/04/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0717 1917 00517/04/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0717 1917 00417/04/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0717 1917 00217/04/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0717 1917 01017/04/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0717 1917 00317/04/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0717 1917 00317/04/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0717 1917 00517/04/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1716 0717 01017/04/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0716 0717 03617/04/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0716 0717 00517/04/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0716 1916 01517/04/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1916 0717 01517/04/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1916 0717 00217/04/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1916 0717 00517/04/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0716 0717 01917/04/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1916 0716 00717/04/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0716 0717 00517/04/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0716 1916 01217/04/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1916 0717 00817/04/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1916 0717 00417/04/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1916 0717 00617/04/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0716 1916 01017/04/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0716 1916 01017/04/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1916 0717 00817/04/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1916 0717 00717/04/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1916 0717 01017/04/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1916 0717 00917/04/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1906 0707 00517/04/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1916 0717 00517/04/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1916 0717 00617/04/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1904 0705 00517/04/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1916 0717 0517/04/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1916 0717 00717/04/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0516 2216 00417/04/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1916 0717 00517/04/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1916 0717 00817/04/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1916 0717 01417/04/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0716 0717 01017/04/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1916 0717 03517/04/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1916 0717 01017/04/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0716 1906 01517/04/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0716 0717 00317/04/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0716 1916 00316/04/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1316 1516 038 16/04/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0716 1916 00516/04/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 0716 1916 01016/04/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0716 1916 00516/04/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1901 0702 00505/04/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0702 1902 00503/04/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0702 1902 01503/04/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0702 1903 00503/04/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1902 0703 00303/04/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0702 1902 00502/04/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0702 1902 01602/04/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 0702 1902 2002/04/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0702 1902 01602/04/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0702 1902 01202/04/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0702 1902 00802/04/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0702 1902 01002/04/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0702 1902 02002/04/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0702 1902 01102/04/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1901 0702 00202/04/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0701 1901 01002/04/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1901 0702 00302/04/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0701 1701 00502/04/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0701 1901 01202/04/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1901 0702 00502/04/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1901 0702 00702/04/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1901 0702 00602/04/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1901 0702 00702/04/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0701 0702 01002/04/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0731 0701 00502/04/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1901 0702 00802/04/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1901 0702 01502/04/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1901 0702 00602/04/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0701 1901 02202/04/2022
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1901 0702 02502/04/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1901 0702 01502/04/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1901 0702 00802/04/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1901 0702 0502/04/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1901 0702 00902/04/2022
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1901 0702 0802/04/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0701 1901 01302/04/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1901 0702 00602/04/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0701 0702 009 02/04/2022
Phạm Ngọc BáoKhu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành84987370105 MSc 0701 1901 00502/04/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1901 0701 00702/04/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 1931 0731 00502/04/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1901 0702 01202/04/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1901 0702 01302/04/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1901 0702 00602/04/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1901 0702 00502/04/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0701 0702 00402/04/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 0701 1901 0502/04/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0701 1901 01201/04/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 0701 1901 01001/04/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0701 1901 00201/04/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0701 1901 00801/04/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0701 1901 00501/04/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0701 1901 02301/04/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0701 1901 01001/04/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0701 1901 01201/04/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0701 1901 00801/04/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0701 1901 00301/04/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1301 1901 00301/04/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0701 1901 00601/04/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0701 1901 1001/04/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0701 1901 01301/04/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0701 1901 00701/04/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 01/04/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0701 1901 00801/04/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0701 1901 00801/04/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 0701 1701 00601/04/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0701 1301 00901/04/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1931 0701 01101/04/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1931 0701 00201/04/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0701 1301 00901/04/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1931 0701 02001/04/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0731 0701 01801/04/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1931 0701 01801/04/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1931 0701 01701/04/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1931 0701 02501/04/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1931 0701 00301/04/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0101 0701 01701/04/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1931 0701 00401/04/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0731 0701 00601/04/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1931 0701 02301/04/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 Msc1931 0704 01701/04/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1931 0701 00501/04/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 Msc 3103 0104 01701/04/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1931 0701 00801/04/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1931 0701 01401/04/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1931 0701 03501/04/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 1931 0701 04101/04/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1931 0701 00501/04/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1931 0701 00601/04/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1931 0701 00501/04/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1931 0701 00601/04/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1931 0701 02401/04/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1931 0701 02701/04/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1931 0701 0501/04/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1931 0701 00101/04/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1931 0701 01501/04/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1907 3101 00801/04/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1902 3101 00801/04/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1907 3201 00801/04/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1931 0701 02301/04/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1931 0701 01001/04/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1931 0701 01601/04/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1931 0701 00401/04/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0728 0729 00431/03/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0723 0724 00231/03/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1928 0729 01531/03/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0706 0707 01031/03/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 13r@Λå¥ccb30/03/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0728 1928 00928/03/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0728 1928 01328/03/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0728 1928 01228/03/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0728 1928 01828/03/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1927 0728 00528/03/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1928 0728 01928/03/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1927 0728 00428/03/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1927 0728 00328/03/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 1927 0728 01428/03/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1927 0728 00928/03/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1927 0728 00228/03/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1927 0728 00528/03/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1927 0728 00428/03/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1927 0728 0328/03/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1927 0728 01528/03/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1927 0728 00828/03/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1927 0728 01128/03/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1927 0728 00328/03/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1927 0728 00228/03/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1927 0728 00528/03/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1927 0728 01028/03/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1927 0728 00228/03/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1927 0728 01028/03/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1927 0728 00428/03/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1927 0728 00828/03/2022
Đỗ Thị HiềnHồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu)84916301136 Msc 1927 0728 01228/03/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1927 0728 00528/03/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1927 0728 00928/03/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 1927 0728 00628/03/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 1927 0728 00728/03/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1327 1927 00127/03/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1923 0724 00624/03/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1923 0724 00324/03/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 1923 0724 00524/03/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0723 1923 00924/03/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1923 0724 00424/03/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1923 1924 01024/03/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1923 0724 00224/03/2022
Hoàng Văn CảnhHồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m)84349276434 MSC 1907 2324 00824/03/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1907 2324 01224/03/2022
Ngân Văn LưuHồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m)84971045229 Msc 1923 0724 01824/03/2022
Phạm Văn CảnhHồ Chua Mon (gia đình ông Đồng)84384331842 MSC 1907 2324 00824/03/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1923 0724 02124/03/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0723 0724 00824/03/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1923 0724 00524/03/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1923 0724 01724/03/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1923 0724 00324/03/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0723 1923 00324/03/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0723 0724 00524/03/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0723 1923 00223/03/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0723 1923 01023/03/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0723 1923 00223/03/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 MSC 0723 1923 01123/03/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0723 1923 00323/03/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0723 1923 00523/03/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0723 1923 00323/03/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1323 1923 00223/03/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 0723 1923 01523/03/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0723 1923 00423/03/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0723 1923 00323/03/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 0723 1923 02723/03/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 1323 1923 01023/03/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0723 1923 00223/03/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 MSC 0723 1923 01123/03/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0723 1323 00223/03/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1922 0723 02023/03/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1917 0718 00118/03/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1917 0718 00218/03/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0715 0716 00518/03/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 Msc 1917 0718 01218/03/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1915 0716 00417/03/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0716 1916 00417/03/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0716 1916 01217/03/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0716 1916 01017/03/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0716 1916 00317/03/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0716 0717 00317/03/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0719 1916 00717/03/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0716 1916 00216/03/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0716 1916 00316/03/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc 0716 1916 00816/03/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0716 1916 00416/03/2022
Phạm Văn QuảngHồ Hón Cò (Vai tả đập chính)84975533005 Msc o7 16 16 19 o816/03/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0716 1916 00316/03/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0716 1916 00616/03/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0716 1916 02016/03/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0716 1916 01816/03/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0716 1916 00416/03/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC 0716 1916 00816/03/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0716 1916 00616/03/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0716 1316 00216/03/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 0716 1316 00216/03/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1915 0716 00316/03/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 1916 0716 01116/03/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1915 0716 00716/03/2022
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1915 0716 01516/03/2022
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1915 0716 01516/03/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 1915 0716 00216/03/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1915 0716 00316/03/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 19150716 00716/03/2022
Lê Thị Trang Cụm cơ điện Thường Xuân84986778030 MSC 1915 0716 00316/03/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1915 0716 03116/03/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1915 0716 00316/03/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 1915 0716 00216/03/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 1915 0716 00616/03/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1915 0716 00416/03/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1915 0716 00216/03/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1915 0716 00316/03/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1915 0716 00216/03/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0710 0711 00516/03/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1907 2306 02512/03/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0806 1706 00912/03/2022
Hà Ngọc BảyHồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ)84919318921 MSC09/03/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0707 1907 00809/03/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0707 1307 00708/03/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0707 307 00708/03/2022
Trần Thị ChinhKhu nhà văn phòng CN Thạch Thành84385473821 MSC 0707 1907 02008/03/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0707 0708 00808/03/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 MSC 0707 1907 01108/03/2022
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0707 1907 02008/03/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0707 1907 01808/03/2022
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0707 0907 01708/03/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0707 1907 01908/03/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0707 0708 00308/03/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0707 1907 02008/03/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0707 0708 02008/03/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0707 1907 00808/03/2022
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0707 1707 02508/03/2022
Nguyễn Văn Kính Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập)84972824252 Msc 0707 1907 01808/03/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1907 0708 01808/03/2022
Trịnh Thị Huệ Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập)84395460882 MSC 0707 1907 02208/03/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 MSc 0707 1907 02908/03/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0707 0708 00808/03/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0707 1307 01808/03/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0707 1907 02508/03/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0707 1907 03308/03/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0706 0707 00607/03/2022
Trương Trọng PhiHồ Bái Đền (Nhà Dân)84982668850 MSC 0707 1907 01207/03/2022
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0707 1007 020 07/03/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0707 1207 01407/03/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0707 1907 00607/03/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0707 1907 00507/03/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0707 1907 02507/03/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0707 1907 01707/03/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 Msc 0707 1907 1107/03/2022
Nguyễn Văn HưngNhà quản lý đầu mối C684374009490 MSC 0707 1907 03507/03/2022
Nguyễn Văn TriNhà quản lý mới cống Bến Ngao84987550417 MSC 0707 1907 00707/03/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0707 1907 02807/03/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0707 1907 1407/03/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0707 1907 01407/03/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 0707 1907 00907/03/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0707 1907 00607/03/2022
Nguyễn Thị ThườngHồ Khe Đôi (Nhà Dân)84372654014 MSC 0707 1907 00707/03/2022
Nguyễn Trọng HuyHồ Khe Nhòi (Nhà Dân)84989095979 MSC 0707 1907 00807/03/2022
Đỗ Hồng ĐứcHồ Khe Sanh (Nhà Dân)84965677003 MSC 0707 1907 00907/03/2022
Mai Sỹ TuấnNhà quản lý hồ Bòng Bòng84989709336 MSC 0707 1907 00507/03/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0707 1907 00907/03/2022
Ngô Khắc LinhNhà quản lý cụm kênh Bắc84982273336 MSC 1906 0707 00807/03/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 1906 0707 01007/03/2022
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 0707 1107 020 07/03/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 0707 1307 01007/03/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0707 1307 01907/03/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1906 0707 00707/03/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1906 0707 00407/03/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0706 0707 00507/03/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1906 0707 00607/03/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 msc 1906 0707 00907/03/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1707 0708 00707/03/2022
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1906 0707 00507/03/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1906 0707 00507/03/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1906 0707 00307/03/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1906 0707 00507/03/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1906 0707 0207/03/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0706 0707 00407/03/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1906 0707 00307/03/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1906 0707 00207/03/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0720 1920 02201/03/2022
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1902 0720 01201/03/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0720 1920 01701/03/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1919 0720 02001/03/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0719 1919 03001/03/2022
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0720 1920 01701/03/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0719 1919 03025/02/2022
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0718 1918 02525/02/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0719 0720 01524/02/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0720 1920 00424/02/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1919 0720 01324/02/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0719 1919 01624/02/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0716 1916 00424/02/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0720 1920 01024/02/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1919 0720 02024/02/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0719 1919 02524/02/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0720 1320 02624/02/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1319 1919 00324/02/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0719 1319 01424/02/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1918 0719 00324/02/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0719 0720 02324/02/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0709 0710 00324/02/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0720 1920 00424/02/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1919 0720 00724/02/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0719 1919 01824/02/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0720 0721 01024/02/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0719 0720 01224/02/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0718 0719 00824/02/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0716 0717 00224/02/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0708 0709 00224/02/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1920 0721 03824/02/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0707 0708 00224/02/2022
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 1919 0720 02624/02/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0720 1920 01124/02/2022
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0719 1919 03024/02/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0720 0721 01823/02/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0719 0720 01523/02/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1918 0719 00523/02/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1920 0721 04123/02/2022
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1919 0720 03523/02/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0720 1920 01523/02/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1919 0720 01423/02/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0719 1919 01523/02/2022
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0706 070723/02/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1920 0721 00523/02/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1919 0720 01023/02/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0719 1919 02023/02/2022
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1918 0719 00823/02/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1920 0721 00223/02/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0720 1920 00423/02/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1919 0720 01923/02/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0719 1919 01623/02/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC¡¿IA£AAU23/02/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 1919 0720 01623/02/2022
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 MSC 0719 1919 00823/02/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0720 0721 02023/02/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0719 0720 03023/02/2022
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1919 0721 06023/02/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1920 0721 00923/02/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0720 1920 02623/02/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1919 0720 01923/02/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0720 1920 01023/02/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1319 0720 00923/02/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1920 0721 00523/02/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0720 1920 00923/02/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1919 0720 01023/02/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0719 1919 01723/02/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1920 0721 00623/02/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1920 0721 00423/02/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0720 1920 00723/02/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1919 0720 01623/02/2022
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0719 1319 02223/02/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 07 20 1720 00523/02/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0720 1920 01523/02/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1919 0720 00823/02/2022
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1718 0720 01523/02/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1920 0721 01423/02/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0720 1920 02623/02/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1919 0720 01523/02/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0719 1919 02423/02/2022
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1918 0719 00523/02/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1920 0721 00623/02/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1919 0720 01323/02/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0719 1319 01423/02/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1917 0718 00423/02/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0720 1920 01023/02/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0719 0720 01823/02/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 1920 0721 01623/02/2022
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 1918 0719 00623/02/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1918 0719 00423/02/2022
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0719 1919 02723/02/2022
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1220 2220 03023/02/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1920 0721 00523/02/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1320 1920 00223/02/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0720 1320 01023/02/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1919 0720 00523/02/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1919 0720 01023/02/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1319 1919 00223/02/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0719 1319 00723/02/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0719 1919 03523/02/2022
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1918 0719 00423/02/2022
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1918 0719 00523/02/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 msc 1920 0721 03223/02/2022
Hà Văn TìnhKhu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước84339815572 msc 1919 0720 02723/02/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 19 18 07 19 00523/02/2022
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 Msc 08 19 07 20 03223/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1921 0722 00022/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1921 0722 00022/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1921 0722 00022/02/2022
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0717 0718 00618/02/2022
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1917 0718 00418/02/2022
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0716 1916 00717/02/2022
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0716 0717 01017/02/2022
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0716 1916 00817/02/2022
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1916 0717 01417/02/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1916 0717 00317/02/2022
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1916 0717 01117/02/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1916 0717 00217/02/2022
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0716 1916 00317/02/2022
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0715 0716 00517/02/2022
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0716 0717 01017/02/2022
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0716 1916 00417/02/2022
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0716 1916 00316/02/2022
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0716 1916 00616/02/2022
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0716 1916 0616/02/2022
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 Msc 07 16 1916 00416/02/2022
Lê Xuân QuangĐầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn84942014294 MSC 0716 1916 0216/02/2022
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0716 1916 01016/02/2022
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0716 1916 00416/02/2022
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0716 1916 00516/02/2022
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0716 1316 00716/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1907 0708 00008/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1906 0707 00007/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1906 0707 00007/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1906 0707 22207/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1906 0707 23307/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1906 0707 34507/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1906 0707 23407/02/2022
NetPlus TestUBND An Toàn, huyện An Lão84903525246 Msc 1906 0707 12307/02/2022
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1912 0713 00413/12/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 19 08 07 09 00509/12/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1907 2107 01024/11/2021
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0722 1922 03423/11/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0722 1922 01023/11/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0722 1922 01222/11/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0722 1922 01422/11/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0722 1322 01922/11/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0722 1322 00422/11/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1907 0708 02016/11/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0716 1716 01310/11/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1915 0716 01210/11/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0715 1715 01210/11/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1915 0715 00510/11/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0714 1714 05610/11/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0708 1308 01308/11/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1907 0708 01008/11/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0701 0702 00208/11/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0731 0701 00808/11/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1907 0708 01508/11/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1907 0708 01808/11/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1907 0708 01708/11/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0108 0708 00908/11/2021
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1907 0708 01808/11/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1907 0708 0608/11/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1907 0709 00808/11/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1907 0708 00908/11/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1907 0708 00708/11/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1907 0708 01008/11/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1907 0708 1808/11/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1907 0708 01708/11/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1907 0708 00508/11/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 19 06 0707 01108/11/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1907 0708 00708/11/2021
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1907 0708 01308/11/2021
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0008 0708 01508/11/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0701 0702 00503/11/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0731 0701 01203/11/2021
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0701 1901 00603/11/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1902 0703 00203/11/2021
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0702 1902 00202/11/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0102 0502 00902/11/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0701 1501 00302/11/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1901 0702 00502/11/2021
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1901 0702 01502/11/2021
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1901 0702 00402/11/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1901 0702 00302/11/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1901 0702 01102/11/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1901 0702 00202/11/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1901 0702 00302/11/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0731 0711 00801/11/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0730 0731 00301/11/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0701 1901 00201/11/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 0701 1901 00401/11/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1931 0701 00401/11/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 19310701 00501/11/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1931 0701 00601/11/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1931 0701 0801/11/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1931 0701 00401/11/2021
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0731 0701 00501/11/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0731 0701 00401/11/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1931 0701 00301/11/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1931 0701 00401/11/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1931 0701 00401/11/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1931 0701 00301/11/2021
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1931 0701 01401/11/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1931 0701 00501/11/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1930 0731 00231/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 0731 1931 00331/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 MSC 2030 2230 01031/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1929 2229 01831/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1328 1428 00231/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0730 0731 00731/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0729 0730 02731/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0728 0729 01131/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0730 1930 01231/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0730 1930 00831/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1930 0731 00431/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0729 0730 01731/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0728 0729 00531/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0730 1930 00430/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0730 1930 00330/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0730 1930 00630/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 0730 1930 01030/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0730 1930 00630/10/2021
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0729 1929 02530/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1929 0730 00730/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0729 1929 05930/10/2021
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0729 0730 7530/10/2021
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0729 0730 02630/10/2021
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1929 0730 00730/10/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1929 0730 03930/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1929 0730 00630/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 19290730 01530/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1929 0730 02830/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1729 0730 01030/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1929 0730 03030/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0729 0730 07030/10/2021
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1929 0730 03030/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0729 0730 07330/10/2021
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0729 1929 04030/10/2021
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0729 0730 01230/10/2021
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0729 0730 04030/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1929 0730 00930/10/2021
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1929 0730 02530/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1929 0730 00630/10/2021
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1929 0730 01030/10/2021
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 Msc 1929 0730 01130/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1929 0730 003430/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1929 0730 01030/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0729 1929 02830/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1929 0730 0730/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1929 0730 00830/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1929 0730 00230/10/2021
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1929 0730 01530/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1929 0730 00430/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1929 0730 01530/10/2021
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0729 1929 02029/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0729 1929 02329/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0729 1929 00329/10/2021
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0729 1929 02129/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0729 1929 04029/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0729 1929 0729/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1329 1929 00229/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0729 1929 02729/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 0729 1929 01229/10/2021
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0729 1929 02229/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0729 1929 00529/10/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 0729 1929 2629/10/2021
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0729 1929 02029/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0729 1329 03529/10/2021
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0729 1929 06029/10/2021
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 0729 1729 02929/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07-29-17-29-03029/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0729 1729 01029/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0729 1329 01129/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0729 1329 00529/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1928 0729 00529/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1928 0729 00729/10/2021
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1928 0729 03029/10/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1928 0729 04129/10/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1928 0729 5229/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 19280729 04029/10/2021
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1928 0729 00529/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1928 0729 01429/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1928 0729 01929/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1928 0729 01829/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1928 0729 01529/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1928 0729 02029/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1928 0729 01629/10/2021
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1928 0729 01529/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1928 0729 01629/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1928 0729 02129/10/2021
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0728 0729 01129/10/2021
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 2028 0729 01529/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1928 0729 02129/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1928 0729 2329/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1928 0729 00729/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19-29-07-29-01529/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1928 0729 01329/10/2021
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1928 0729 03229/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1928 0729 02429/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1928 0729 01829/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1928 0729 00829/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1928 0729 01029/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1928 0729 00829/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0728 1928 00428/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0718 0719 00223/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1921 0722 0322/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 MSC 2019 2119 00321/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0719 1919 01219/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1319 1919 00319/10/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0119 0719 05319/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0718 0719 00219/10/2021
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 Msc 1918 0719 00619/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 19180719 01019/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1918 0719 0619/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1916 0717 00519/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0716 1916 03219/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1918 0719 00219/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1918 0719 00419/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 MSC 07180 1918 00518/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1917 0718 00418/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0717 0718 00318/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0716 0717 01518/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1917 0718 00518/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1917 0718 00418/10/2021
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1915 0716 02618/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1917 0718 00918/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1917 0718 00418/10/2021
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0717 0718 00618/10/2021
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0717 0718 02018/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0217 0317 00418/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0717 0718 02318/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1915 2215 02018/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 MSC 1917 0718 00518/10/2021
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 MSC 1917 0718 0518/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1916 0717 00217/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0716 1916 00417/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1916 0717 00517/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0716 0717 01517/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0716 0717 01517/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1916 0717 01517/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1916 0717 00817/10/2021
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0716 0717 01017/10/2021
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0717 071717/10/2021
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0716 0717 01517/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1916 0717 00517/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0716 1916 00417/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0716 0717 01017/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1915 0716 00617/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1916 0717 00317/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0716 0717 01217/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1916 0717 01017/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19-17-07-17-00517/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1916 0717 00517/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1916 0717 00417/10/2021
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1916 0717 02217/10/2021
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1916 0717 01017/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1916 0717 00517/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0715 0716 06217/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1916 0717 01017/10/2021
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 MSC 1916 0717 01017/10/2021
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 0716 1907 01016/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0716 1916 00316/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0715 1915 00316/10/2021
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0716 1916 02516/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 07161316 01016/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0716 1916 01516/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1915 0716 01016/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1316 1916 00316/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 07116 1916 00516/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0716 1916 1316/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1915 0717 2916/10/2021
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 0716 1916 01916/10/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 0716 1916 1516/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 MSC 0716 1916 01116/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0716 1916 00716/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07-16-17-16-01016/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19-16-07-16-01516/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1915 0716 03016/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0715 1915 00516/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 19150716 01016/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0716 1316 00216/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1915 0716 01916/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 1315 0716 05716/10/2021
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0715 0716 04616/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1915 0716 03516/10/2021
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1915 0716 01916/10/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1915 0716 1216/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1915 0716 03016/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1915 0716 00816/10/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1915 0716 02516/10/2021
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0715 0716 03416/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1915 0716 02516/10/2021
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 1715 0716 01016/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1915 0716 01916/10/2021
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1915 0716 01516/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1915 0716 01316/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1915 0716 01116/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1915 0716 02016/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1915 0716 03416/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1915 0716 01816/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0715 1915 03016/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1915 0716 02016/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1915 0716 02216/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1915 0716 01416/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1915 0716 01216/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1915 0716 01716/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0715 0716 03016/10/2021
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1315 0716 00916/10/2021
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1915 0716 04016/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 MSC 1915 0716 03516/10/2021
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1915 0716 02716/10/2021
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 MSC 1915 0716 05016/10/2021
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 MSC 1915 0716 03916/10/2021
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1915 0716 02116/10/2021
Lê Văn SơnVăn phòng cụm B35, Xã Q.Minh, Quảng Xương84978604588 MSC 0715 0716 02616/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0715 1915 03115/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0715 1915 02215/10/2021
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0715 1715 1715/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0715 1915 02215/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07-15-17-15-01015/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 07151315 02015/10/2021
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0715 1915 01515/10/2021
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0715 191515/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0715 1915 01215/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0715 1915 02615/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1914 0715 00715/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1315 1915 01315/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0715 1915 2415/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0715 1915 01615/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0715 1915 02115/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0715 1915 02815/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0715 1915 02415/10/2021
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0714 1914 01715/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0714 1114 02915/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0113 0513 02515/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 0715 1915 02715/10/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 0715 1915 1415/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0715 1915 02015/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0715 1315 01615/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0715 1315 01215/10/2021
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0715 1315 02015/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0715 1315 02415/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 1914 0715 01015/10/2021
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 MSC. 0715 1315 02015/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0715 1315 01515/10/2021
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0701 0702 03015/10/2021
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0705 0706 00815/10/2021
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0710 0711 03815/10/2021
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0711 0712 04215/10/2021
Lê Xuân TrườngKhu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc84332634348 MSC 0713 0714 03215/10/2021
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1914 0715 02115/10/2021
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0714 1914 09015/10/2021
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1914 0715 04015/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 07141314 05015/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 19140715 00815/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1914 0715 00915/10/2021
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1714 0715 1715/10/2021
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0714 0715 02315/10/2021
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0714 0715 02815/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1914 0715 01215/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0714 1914 01915/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0714 1914 01115/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1914 0715 01315/10/2021
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1914 0715 02015/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0714 0715 03015/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1914 0715 01315/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0714 1914 03015/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1914 0715 00815/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1914 0715 00515/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1914 0715 00715/10/2021
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1914 0715 01215/10/2021
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1914 0715 01415/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1914 0715 00515/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0714 0715 05315/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1914 0715 01415/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0713 0714 03215/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1914 0715 01015/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0714 0715 03115/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0714 1914 02415/10/2021
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1914 0715 00515/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1914 0715 00815/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1914 0715 01015/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1914 0715 1115/10/2021
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1914 0715 01715/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1914 0715 00715/10/2021
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 1914 0715 02015/10/2021
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 MSC 1914 0715 04715/10/2021
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1914 0715 01715/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1914 0715 01015/10/2021
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1914 0715 04115/10/2021
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1914 0715 04515/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1914 0715 00815/10/2021
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0714 1714 3214/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0714 1914 03814/10/2021
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0714 1914 03414/10/2021
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 0714 1914 06014/10/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0714 1914 05714/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1314 1914 00414/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 07141914 01014/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0714 1914 04814/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1314 1914 01514/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1314 1914 02014/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 0714 1914 05514/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0714 1914 04514/10/2021
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0714 1914 01714/10/2021
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0714 1914 03514/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0714 1914 04514/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0714 1914 4914/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0714 1914 04614/10/2021
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0714 1914 03514/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0714 1914 06314/10/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 0714 1914 6014/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0714 1914 6314/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1314 1914 02314/10/2021
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 0714 1914 02514/10/2021
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 1314 1914 00714/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0714 1914 06214/10/2021
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0714 1914 07014/10/2021
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0714 1914 03014/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 1314 1914 00414/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 1314 1914 00714/10/2021
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 Msc 0714 1914 03214/10/2021
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0714 1914 04214/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0714 1914 07714/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07-14-17-14-05714/10/2021
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 0714 1714 05214/10/2021
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1913 0714 03414/10/2021
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0713 1913 00814/10/2021
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1713 0714 3014/10/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1913 0714 03014/10/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0713 1713 00614/10/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0711 1711 04514/10/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1910 0711 00614/10/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0710 1910 02614/10/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 1909 0710 01014/10/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0706 1906 02414/10/2021
Nguyễn Thanh SơnVP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn84358947797 MSC 0705 1905 01914/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0714 1314 04014/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0714 1314 03314/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 1913 0714 02014/10/2021
Lê Thị TâmKhu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống84385834389 MSC 0714 1314 01814/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0714 1314 05314/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0714 1314 03414/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0714 1314 02814/10/2021
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1913 0714 05214/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0713 1913 00514/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1913 0714 05014/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1913 0714 01914/10/2021
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0713 0714 01814/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1913 0714 4714/10/2021
Hoàng Văn TânTrạm nước thô Nghi Sơn 1, Xã Phú Sơn, Tĩnh Gia84987460539 MSC 1913 0714 06014/10/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1913 0714 05314/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1913 0714 03114/10/2021
Lê Văn SơnVăn phòng cụm B35, Xã Q.Minh, Quảng Xương84978604588 MSC 0713 0714 03814/10/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 1913 0714 3214/10/2021
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1913 0714 04714/10/2021
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1913 0714 02714/10/2021
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1913 0714 02514/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0713 0714 02514/10/2021
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 Msc 1913 0714 01614/10/2021
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 Msc 1913 714 01614/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1913 0714 03014/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1913 0714 02314/10/2021
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0713 0714 02014/10/2021
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0713 0714 02614/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1913 0714 03814/10/2021
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1913 0714 03814/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1914 0714 03014/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 19130714 02014/10/2021
Nguyễn Thị ThủyTrạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn84367130981 MSC 1713 0714 01014/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1913 0714 02414/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1913 0714 02814/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1913 0714 04214/10/2021
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 1913 0714 03514/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1913 0714 02014/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 17-14-07-14-03514/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1913 0714 05914/10/2021
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0713 1913 02014/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1913 0714 02014/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0713 1913 01014/10/2021
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 1913 0714 02014/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1413 0714 02014/10/2021
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1913 0714 05014/10/2021
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0713 1913 02214/10/2021
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1913 0714 01914/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1913 0714 03814/10/2021
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1913 0714 02014/10/2021
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 1913 0714 01714/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1913 0714 03614/10/2021
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 1913 0714 03014/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1913 0714 03814/10/2021
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1913 0714 01214/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1913 0714 03714/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0713 1913 00814/10/2021
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 1913 0714 04814/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 1911 0712 00314/10/2021
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 MSC 1913 0714 05714/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0713 1913 00813/10/2021
Hoàng Văn TânTrạm nước thô Nghi Sơn 1, Xã Phú Sơn, Tĩnh Gia84987460539 MSC 1313 1913 02213/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0713 1913 0713/10/2021
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 1313 1913 01313/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0713 1913 01213/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0713 1913 01513/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0713 1913 01513/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 07131913 01013/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 1313 1913 00713/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0713 1913 01513/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1313 1913 01213/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 0713 1913 01913/10/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 0713 1913 1213/10/2021
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0713 1913 01513/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0713 1913 00513/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0713 1913 00413/10/2021
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0713 1913 02013/10/2021
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0713 1913 00813/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1911 0712 01513/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0711 1911 02213/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1411 1611 03113/10/2021
Lương Thị Huyền Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh84368520479 MSC 1911 0712 03012/10/2021
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0711 0712 03012/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1911 0712 02012/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1911 0712 01012/10/2021
Hoàng Văn TânTrạm nước thô Nghi Sơn 1, Xã Phú Sơn, Tĩnh Gia84987460539 MSC 1911 0712 01012/10/2021
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 1911 0712 02012/10/2021
Quách Văn BiềnTrạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh84346162318 MSC 0711 1911 08012/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1911 0712 00612/10/2021
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1911 0712 04012/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0711 1911 03312/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1910 0711 02012/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0710 1910 04212/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 1909 0710 01012/10/2021
Bùi Văn ĐồngKhu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành84335764990 MSC 0709 1909 00412/10/2021
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0711 1911 03512/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1911 0712 0512/10/2021
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 1911 0712 02712/10/2021
Nguyễn Ngọc ChiếnVP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia84982931678 MSC 0711 1911 02512/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1911 0712 02112/10/2021
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1911 0712 00612/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1911 0712 03512/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1911 0712 00612/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1911 0712 00212/10/2021
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0711 0712 03712/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1911 0712 01512/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0711 1911 02012/10/2021
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1912 0713 03812/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1911 0715 01512/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0711 1911 03212/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 1910 0711 01212/10/2021
Cao Anh TuấnVP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân84989200152 Msc 0710 1910 01912/10/2021
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 MSC 1911 0612 02612/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 1911 0712 02012/10/2021
Vũ Xuân LuânKhu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia84973294974 MSC 0711 1911 02612/10/2021
Lê Quang ThắngKhu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia84964026117 MSC 0711 1911 06512/10/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 0711 1911 05211/10/2021
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0711 1711 2211/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0711 1911 01411/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0711 1911 02511/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 0711 1911 03811/10/2021
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0711 1911 03711/10/2021
Hoàng Văn TânTrạm nước thô Nghi Sơn 1, Xã Phú Sơn, Tĩnh Gia84987460539 MSC 1311 1911 06011/10/2021
Hoàng Văn TânTrạm nước thô Nghi Sơn 1, Xã Phú Sơn, Tĩnh Gia84987460539 MSC 0710 1910 00711/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0711 1911 02311/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 071!.1911 05511/10/2021
Đinh Quang ThủyHồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia84348367701 Msc 0711 1911 08011/10/2021
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 Msc 0711 1911 04711/10/2021
Lê Thị Mai LinhKhu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia84984896331 MSC 0711 1911 07511/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0711 1911 03211/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 1311 1911 02711/10/2021
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 Msc 0711 1911 04711/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0711 1911 03311/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0711 1911 03811/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 1311 1911 04311/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1311 1811 02011/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0711 1911 02511/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0711 1911 03511/10/2021
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 0711 1911 05511/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0711 1911 3411/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 0711 1911 02211/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0711 1911 03111/10/2021
Dương Văn Vĩ, Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa84977823943 MSC 0711 1911 5311/10/2021
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0711 1911 03311/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0711 1911 02511/10/2021
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0711 1911 09311/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 0711 1911 01511/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1910 0711 01511/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07-11-17-11-02511/10/2021
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 MSC 0711 1711 04811/10/2021
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 0711 1711 03911/10/2021
Nguyễn Thị LiênVP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống84365398696 MSC 0711 1311 01511/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0711 1311 02211/10/2021
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0710 0711 04111/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0711 1311 01811/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 19 -11 -07-11 - 00511/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 2110 0711 00311/10/2021
Lê Phú HoàngKhu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy84339070267 Msc 0710 0711 07211/10/2021
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 1909 0710 00911/10/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1910 0711 01611/10/2021
Lê Thị LuânVP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn84366595143 MSC 0710 1710 01711/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1910 0711 00511/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 0710 1910 04511/10/2021
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 1910 0711 01611/10/2021
Nguyễn Văn QuánVăn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc84363594842 Msc 0710 1910 01211/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 1910 0711 01411/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1910 0711 02111/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 1910 0711 02411/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc84982381222 Msc 0710 0711 02411/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1910 0711 01711/10/2021
A. ThắngNhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát84979469168 Msc 1910 0711 02011/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 1910 0711 01511/10/2021
Nguyễn Ngọc HiếuCụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn84988151039 MSC 0710 1910 01211/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1910 0711 0811/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1910 0711 01111/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 1910 0711 02011/10/2021
Hoàng Trung ViệtKhu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành84382776952 MSC 0710 0711 02711/10/2021
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 1710 0711 1911/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 1910 0711 01011/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 0110 0510 02811/10/2021
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 1910 0711 01911/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 1910 0711 02211/10/2021
Lê Thị HiềnKhu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc84365535113 Msc 1909 2009 00611/10/2021
Lê Đức ToànCụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy84978919829 Msc 1910 0711 03011/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 1910 0711 00611/10/2021
Trương Văn AnhKhu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước84354636946 Msc 1910 0711 06511/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 1910 0711 00411/10/2021
Quách Bá ThơKhu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành84989377923 MSC 1909 0710 01011/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 1910 0711 01011/10/2021
Nguyễn Bá LâmCụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn84949089473 MSC 07-10 -17-10-01710/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 1910 2110 01510/10/2021
Trần Văn HanhVP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh84385959713 Msc 0710 1910 00810/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 0710 1910 04010/10/2021
Bùi Sỹ TuyếnCống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương84333679667 MSC 0710 1910 02010/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 0710 1910 04010/10/2021
Nguyễn Thị HồngTrạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa84375262768 Msc0710 1910 01010/10/2021
Bùi Xuân KhánhCống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương84359671697 MSC 07101910 02010/10/2021
Đỗ Viết CườngĐầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân84986633145 MSC 0710 1910 01510/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0710 1910 03810/10/2021
Lê Bá ThịnhĐầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân84973540036 MSC 0710 1910 02210/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 0710 1910 1610/10/2021
Ngô Ngọc ChâmCụm B9, , Thiệu Hóa84399500608 MSC 0705 1905 03810/10/2021
Lê Văn TàiDốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân84387910654 Msc 0710 1910 01310/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 1310 1910 00210/10/2021
Vi Văn CônNhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát84336917155 MSC 0710 1910 01710/10/2021
Bùi Thị SenKhu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành84389928911 MSC 0710 1910 03810/10/2021
Dương Văn GiớiĐập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh84981137719 msc 0710 1910 00710/10/2021
Nguyễn Văn HuấnVP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương84979084151 Msc 0710 1910 02510/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0710 1910 02010/10/2021
Tào Ngọc TrungKhu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc84342646744 MSC 0709 1909 01210/10/2021
Vũ Khắc HảnhĐập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh84385812324 MSC 0710 1910 00710/10/2021
Vũ Khắc LinhCụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa84332659203 Msc 0710 1910 01910/10/2021
Phạm Văn KiênKhu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành84363573635 Msc 0710 1710 5410/10/2021
Nguyễn Sỹ Thịnh Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn84387906814 MSC 0710 1710 0610/10/2021
Trần Ngọc BìnhKhu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống84348429325 MSC 0710 1310 01110/10/2021
La Quốc HoànĐầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa84987613699 MSC 0710 1310 01810/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1310 1910 00510/10/2021
Nguyễn Văn SáuVP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy84985158662 Msc 0709 0710 01410/10/2021
Vũ Tiến DũngKhu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành84373315938 MSC 1909 0710 01010/10/2021
Lê Ngọc ÁnhKhu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia84972807459 Msc 1909 0710 00610/10/2021
Nguyễn Văn ĐôngVP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương84965108561 MSC 1909 0710 01210/10/2021
Nguyễn Hồng LinhVP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa84979989734 MSC 1909 0710 02810/10/2021
Lê Bá TấnVP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân84357084132 MSC 1909 0710 00710/10/2021
Nguyễn Đức ĐôngĐầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn84936005189 MSC 1909 07 10 0810/10/2021
Lưu Thị TúKhu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành84386486897 MSC 1909 0710 01210/10/2021
Chu Bích ToànKhu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc